Daha Temiz Dünya İçin

Geri Dönüşüm

Geri Dönüşümün Önemi

Plastik, cam, metal, kâğıt, seramik, tekstil ve ahşap gibi malzemeler, depolama alanlarına gömülmek yerine ikincil hammadde olarak değerlendirilebilir.

Doğal Kaynaklarımız Korunur

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Gelecek İçin Yatırımdır

Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir.

Geri Dönüşebilen Maddeler

Kimyasal atıklar, alüminyum, demir, cam, kâğıt, plastik, akü ve piller, motor yağı, elektronik atıklar, organik atıklar, beton…

Geha Polimer

Bilgilendirme Köşesi
Enerji Tasarrufu

Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre daha az olduğu için, geri dönüşüm ile malzeme üretilmesinde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm ile tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve bileşimine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile %90, kağıdın geri dönüşümü ile %60 oranında enerji tasarrufu sağlandığı bir çok uzman tarafından ifade edilmektedir.

Çocuklar, bu dünyayı daha yeşil bir hale getirmek istiyor musunuz?

Eğer cevabınız "evet!" ise bunu hep beraber başarabiliriz. Okulunuzda öğretmenlerinizin sizlere vereceği çevre eğitimlerini dikkatle dinlemelisiniz. Öğrendiklerinizi evde, sokakta, parkta ve okulda uygulamanız, daha yeşil bir dünya için çok önemli. Bunu sakın unutmayın.

Doğaya Geri Dönüş Başlasın

Çöp dağlarının tehdidi altındaki hava, su ve taş küreler, orman ve tarım arazileri ile deniz, göl ve akarsu ekosistemleri; her ne kadar teorik olarak yenilenebilir doğal kaynak olarak sayılsalar da, kaynağın kendini yenileme kapasitesinin üstündeki aşırı kullanımlarla oluşan yoğun kirlilik sonucu kendini yenileyemediğinden yok olmaktadır.